מדריך למורה כיתה ג

מורים יקרים – ההרשמה להשתלמות שלנו בעיצומה. ההשתלמות מוכרת לאופק חדש. 

להרשמה ולפרטים נוספים – לחצו כאן

מדריכים למורה וחומרי העשרה:

לפניכם מדריכים למורה, קבצים עם דפי עבודה ומצגות מבנה.

דפי העבודה מבוססים על המשימות שבחוברות הלימוד, אך הם נוסחו מחדש במקומות שבהם יש הבדל בין חוברת העבודה שבה אסורה הכתיבה בחוברת, לבין דפי העבודה. משיקולי פרקטיקה דפי העבודה המצ"ב הם בשחור לבן.

מסכת יומא:

יחידה מספר 1 – מסכת יומא פרק ח משנה ט: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה

מסכת סוכה:

יחידה מספר 2 – פתיחה למסכת סוכה

יחידה מספר 3 – מסכת סוכה פרק ב משנה א: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה

יחידה מספר 4 – מסכת סוכה פרק ב משנה ב: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה מספר 5 – מסכת סוכה פרק ב משנה ג: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה, משימת סיכום

יחידה מספר 6 – מסכת סוכה פרק ב משנה ד: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה מספר 7 – מסכת סוכה פרק ב משנה ה: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה, משחק סיכום

משחק חזרה – 'אחד נגד מאה'

מסכת תענית:

יחידה מספר 8 – פתיחה למסכת תענית – משחק סיכום

יחידה מספר 9 – מסכת תענית פרק א משנה א: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה

יחידה מספר 10 – מסכת תענית פרק א משנה ב: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה, משימת סיכום

יחידה מספר 11 – מסכת תענית פרק א משנה ג: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה

יחידה מספר 12 – מסכת תענית פרק א משנה ד: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה מספר 13 – מסכת תענית פרק א משנה ה: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה, חידות סיכום

יחידה מספר 14 (א) – מסכת תענית פרק א משנה ו (א): מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה

יחידה מספר 14 (ב) – מסכת תענית פרק א משנה ו (ב): מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה, משימת סיכום

יחידה מספר 15 – מסכת תענית פרק א משנה ז: מדריך למורה, דף עבודה, משימת סיכום

סיכום זמני התעניות – מצגת סיכום מאת המורה עמנואל קרטא

מסכת ברכות:

יחידה מספר 16 – פתיחה למסכת ברכות

יחידה מספר 17 – מסכת ברכות פרק א משנה א: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה מספר 18 – מסכת ברכות פרק א משנה ב: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה מספר 19 – מסכת ברכות פרק א משנה ג: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה

יחידה מספר 20 – מסכת ברכות פרק א משנה ד: מדריך למורה, דף עבודה, משחק סיכום

יחידה מספר 21 – מסכת ברכות פרק א משנה ה: מדריך למורה, דף עבודה, משימת סיכום, משחק סיכום

יחידה מספר 22 – מסכת ברכות פרק ט משנה א: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה

יחידה מספר 23 – מסכת ברכות פרק ט משנה ב: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה

יחידה מספר 24 – מסכת ברכות פרק ט משנה ג: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה מספר 25 – מסכת ברכות פרק ט משנה ה: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה

מסכת מגילה:

יחידה מספר 26 – מסכת מגילה פרק ב משנה א: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה, משימת סיכום

יחידה מספר 27 – מסכת מגילה פרק ב משנה ב: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה מספר 28 – מסכת מגילה פרק ב משנה ג: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה

יחידה מספר 29 – מסכת מגילה פרק ב משנה ד: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה מספר 30 – מסכת מגילה פרק ב משנה ה: מדריך למורה, דף עבודה

מצגת לסיכום משניות מגילה מאת המורה דוד בגיזדה.

מסכת פסחים:

יחידה מספר 31 – מסכת פסחים פרק ד משנה א: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה, משחקים לסיכום

יחידה מספר 32 – מסכת פסחים פרק ד משנה ד: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה, משימת סיכום

יחידה מספר 33 – מסכת פסחים פרק ד משנה ה: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה, משימת סיכום

יחידה מספר 34 – מסכת פסחים פרק ד משנה ו: מדריך למורה, דף עבודה, מצגת מבנה

מסכת ביכורים:

יחידה מספר 35 – פתיחה למסכת ביכורים

יחידה מספר 36 – מסכת ביכורים פרק ג משנה א: מדריך למורה, דף עבודה, משחק סיכום

יחידה מספר 37 – מסכת ביכורים פרק ג משנה ב: מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה מספר 38 – מסכת ביכורים פרק ג משנה ג: מדריך למורה, דף עבודה, משחק סיכום

יחידה מספר 39 – מסכת ביכורים פרק ג משנה ד: מדריך למורה, דף עבודה, משימת סיכום

יחידה מספר 40 – מסכת ביכורים פרק ג משנה ה: מדריך למורה, דף עבודה, משימת סיכום

יחידה מספר 41 – מסכת ביכורים פרק ג משנה ו: מדריך למורה, דף עבודה

יחידה מספר 42 – מסכת ביכורים פרק ג משנה ז: מדריך למורה, דף עבודה

יחידה מספר 43 – מסכת ביכורים פרק ג משנה ח: מדריך למורה, דף עבודה

יחידה מספר 44 – מסכת ביכורים פרק ג משנה ט: מדריך למורה, דף עבודה

 

יחידות לדוגמא:

יחידת הפתיחה – ששה סדרי משנה

יחידה 1 – מסכת יומא פרק ח משנה ט

יחידה 2 – פתיחה למסכת סוכה