You need to install Revolution Slider plugin. Please click "Begin Installation" in Wordpress Admin Dashboard, in yellow notification

שאלות ותשובות אקטואליות

חג שבועות בארץ ישראל

מדוע חשוב כל כך לספור ספירת העומר? הרמב"ן (ויקרא כ"ג, לו) מסביר, שמטרת הספירה היא לחבר בין פסח לשבועות, וליצור כעין חג שמתמשך על פני ארבעים ותשעה ימי הספירה. פסח הוא כעין יום טוב הראשון של החג, שבועות הוא יום טוב האחרון, וימי הספירה הם… המשך לקרוא

יום ירושלים – מדוע לא כולם חוגגים אותו?

יום כ"ח באייר זכה לשם "יום ירושלים", ויש מקום רב לתמוה על שם זה. במלחמת ששת הימים מדינת ישראל עמדה בפני סכנה קיומית והיה חשש לאסון לאומי עצום. על אף גודל האיום, זכה עם ישראל, בעזרת ה', לתשועה גדולה. לכאורה, היה נכון ביום זה להדגיש… המשך לקרוא

עלינו בקצרה

מטרתנו במרכז להנגיש בצורה בהירה יסודית ונעימה את כל מקצועות הקודש. מדי שנה מגיע המרכז ל 120,000 ברחבי העולם באמצעות: ספריו , תכניות הלימודים (בעברית, אנגלית,ספרדית), והמרכז לקידום טכנולגיה פדגוגית. בשנת תשע"ה פתח המרכז בגן הבוטאני בירושלים את מרכז שנה האדמה ללימוד ערכי השמיטה לציבור הרחב.

מקומנו

רחוב כח באייר 39 אלון שבות ירושלים (המשרד הראשי)