מדריך למורה כיתה ד

מורים יקרים – ההרשמה להשתלמות שלנו בעיצומה. ההשתלמות מוכרת לאופק חדש. 

להרשמה ולפרטים נוספים – לחצו כאן

 

מסכת סוכה:

פרק שני

יחידה 1 – סוכה הקדמה לפרק ב מדריך למורהדף עבודה,

יחידה 2 – סוכה פרק ב משנה ו מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה

יחידה 3 – סוכה פרק ב משנה ז מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה

יחידה 4 – סוכה פרק ב משנה ח מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה

יחידה 5 – סוכה פרק ב משנה ט מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה, משחק סיכום

משחק חזרה 'אחד נגד מאה' – סוכה פרק ב משניות ו-ט

"זושא קר לו" – סיפור על רבי זושא מפי הרב קרליבך – קובץ וורד

צפו ברב קרליבך מספר: "זושא קר לו" – (15:40)

 

פרק שלישי

יחידה 6 – סוכה הקדמה לפרק ג מדריך למורהדף עבודה, תשבץ לסיכום

יחידה 7 – סוכה פרק ג משנה א מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה 8 – סוכה פרק ג משנה ב מדריך למורה , משימות מבנה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה 9 – סוכה פרק ג משנה ג מדריך למורה , משימות מבנה, מצגת מבנה

יחידה 10 – סוכה פרק ג משנה ד מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה 11 – סוכה פרק ג משנה ה מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה 12 – סוכה פרק ג משנה ט מדריך למורה

יחידה 13 – סוכה פרק ג משנה י מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה 14 – סוכה פרק ג משנה יא מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה 15 – סוכה פרק ג משנה יב מדריך למורהדף עבודה

יחידה 16 – סוכה פרק ג משנה יג מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה 17 – סוכה פרק ג משנה יד מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה 18 – סוכה פרק ג משנה טו מדריך למורה, משימות מבנה, מצגת מבנה

פרק חמישי

יחידה 19 – סוכה הקדמה לפרק ה מדריך למורה, משחק סיכום

יחידה 20 – סוכה פרק ה משנה א מדריך למורה, משחק סיכום

יחידה 21 – סוכה פרק ה משנה ב מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה 22 – סוכה פרק ה משנה ג מדריך למורה

יחידה 23 – סוכה פרק ה משנה ד מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

 

מסכת תענית:

פרק שני

יחידה 24 – תענית הקדמה לפרק ב מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה 25 – תענית פרק ב משנה א מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה 26 – תענית פרק ב משנה ב מדריך למורה

יחידה 27 – תענית פרק ב משנה ג מדריך למורהדף עבודה, משימת סיכום

יחידה 28 – תענית פרק ב משנה ד מדריך למורהתפילת העמידה בתעניות

יחידה 29 – תענית פרק ב משנה ה מדריך למורה

יחידה 30 – תענית פרק ב משנה ו מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה, משימת סיכום

יחידה 31 – תענית פרק ב משנה ז מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה 32 – תענית פרק ב משנה ח מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה 33 – תענית פרק ב משנה ט מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה 34 – תענית פרק ב משנה י מדריך למורהדף עבודהמשחק סיכום

פרק רביעי

יחידה 35 – תענית פרק ד משנה ה מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה 36 – תענית פרק ד משנה ו מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה 37 – תענית פרק ד משנה ז מדריך למורה

יחידה 38 – תענית פרק ד משנה ח מדריך למורה