מדריך למורה כיתה ד

 

מורים יקרים – ההרשמה להשתלמות שלנו בעיצומה. ההשתלמות מוכרת לאופק חדש. 

להרשמה ולפרטים נוספים – לחצו כאן

 

ברוכים הבאים לאתר המלווה של "משניות בהירות" כיתה ד'

 

לפניכם יחידות מהספר לדוגמא:

יחידה 1 – הקדמה למסכת סוכה

יחידה 2 – מסכת סוכה, פרק ב משנה ו

יחידות 3 ו-4 – מסכת סוכה פרק ב משניות ז ו-ח

בהמשך העמוד תוכלו להיכנס לקבצי המדריך למורה לכל יחידה ותוכלו להוריד דפי עבודה, משימות מבנה, מצגות מבנה ומשחקי סיום המבוססים על חוברת העבודה ומשלימים אותה.

בהצלחה!

 

מה זה כאמד"ט?

המילה כאמד"ט היא ראשי התיבות של חלקי המשנה:

כותרת – אומר – מקרה – דין – טעם.

עוד על שיטת הכאמד"ט – ראו כאן.

 

מדריכים למורה וחומרי העשרה:

לפניכם מדריכים למורה דפי עבודה, דפי משימות מבנה ומצגות מבנה.

דפי העבודה מבוססים על המשימות שבחוברות הלימוד, אך הם נוסחו מחדש במקומות שבהם יש הבדל בין חוברת העבודה שבה אסורה הכתיבה בחוברת, לבין דפי העבודה. משיקולי פרקטיקה דפי העבודה המצ"ב הם בשחור לבן.

בנוסף, אנו מקווים שבקרוב ניתן יהיה לרכוש חוברות עבודה מלוות לחוברות הלימוד, שבהן משימות דומות, אך בדפים צבעוניים, ובעלות לא גדולה, לנוחיות הלימוד.

ובקשה אחרונה: אם מצאתם טעויות בחוברות ובקבצים המצורפים כאן, אנא ידעו אותנו!

 

מסכת סוכה:

פרק שני

יחידה 1 – סוכה הקדמה לפרק ב מדריך למורהדף עבודה,

יחידה 2 – סוכה פרק ב משנה ו מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה

יחידה 3 – סוכה פרק ב משנה ז מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה

יחידה 4 – סוכה פרק ב משנה ח מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה

יחידה 5 – סוכה פרק ב משנה ט מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה, משחק סיכום

משחק חזרה 'אחד נגד מאה' – סוכה פרק ב משניות ו-ט

"זושא קר לו" – סיפור על רבי זושא מפי הרב קרליבך – קובץ וורד

צפו ברב קרליבך מספר: "זושא קר לו" – (15:40)

 

פרק שלישי

יחידה 6 – סוכה הקדמה לפרק ג מדריך למורהדף עבודה, תשבץ לסיכום

יחידה 7 – סוכה פרק ג משנה א מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה 8 – סוכה פרק ג משנה ב מדריך למורה , משימות מבנה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה 9 – סוכה פרק ג משנה ג מדריך למורה , משימות מבנה, מצגת מבנה

יחידה 10 – סוכה פרק ג משנה ד מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה 11 – סוכה פרק ג משנה ה מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה 12 – סוכה פרק ג משנה ט מדריך למורה

יחידה 13 – סוכה פרק ג משנה י מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה 14 – סוכה פרק ג משנה יא מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה 15 – סוכה פרק ג משנה יב מדריך למורהדף עבודה

יחידה 16 – סוכה פרק ג משנה יג מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה 17 – סוכה פרק ג משנה יד מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה, משחק סיכום

יחידה 18 – סוכה פרק ג משנה טו מדריך למורה, משימות מבנה, מצגת מבנה

פרק חמישי

יחידה 19 – סוכה הקדמה לפרק ה מדריך למורה, משחק סיכום

יחידה 20 – סוכה פרק ה משנה א מדריך למורה, משחק סיכום

יחידה 21 – סוכה פרק ה משנה ב מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה 22 – סוכה פרק ה משנה ג מדריך למורה

יחידה 23 – סוכה פרק ה משנה ד מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

 

מסכת תענית:

פרק שני

יחידה 24 – תענית הקדמה לפרק ב מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה 25 – תענית פרק ב משנה א מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה 26 – תענית פרק ב משנה ב מדריך למורה

יחידה 27 – תענית פרק ב משנה ג מדריך למורהדף עבודה, משימת סיכום

יחידה 28 – תענית פרק ב משנה ד מדריך למורהתפילת העמידה בתעניות

יחידה 29 – תענית פרק ב משנה ה מדריך למורה

יחידה 30 – תענית פרק ב משנה ו מדריך למורהדף עבודה, משימות מבנה, מצגת מבנה, משימת סיכום

יחידה 31 – תענית פרק ב משנה ז מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה 32 – תענית פרק ב משנה ח מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה 33 – תענית פרק ב משנה ט מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה 34 – תענית פרק ב משנה י מדריך למורהדף עבודהמשחק סיכום

פרק רביעי

יחידה 35 – תענית פרק ד משנה ה מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה 36 – תענית פרק ד משנה ו מדריך למורהדף עבודה, משחק סיכום

יחידה 37 – תענית פרק ד משנה ז מדריך למורה

יחידה 38 – תענית פרק ד משנה ח מדריך למורה