מדריך למורה כיתה ו

 

מורים יקרים – ההרשמה להשתלמות שלנו בעיצומה. ההשתלמות מוכרת לאופק חדש. 

להרשמה ולפרטים נוספים – לחצו כאן

מסכת פסחים

פרק א'

יחידת הפתיחה  (יחידה 1) : הקדמה – מבנה המסכת והמקורות בתורה.                  קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 1  

פרק א משנה א (יחידה 2): בדיקת חמץ.                                                               קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 2    דף עבודה

פרק א משנה ב (יחידה 3): חשש לאחר בדיקת חמץ.                                               קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 3    דף עבודה

פרק א משנה ג (יחידה 4) זמני בדיקת חמץ.                                                           קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 4   דף עבודה

פרק א משנה ד (יחידה 5) סוף זמן אכילת חמץ וזמן ביעור חמץ.                                קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 5

פרק ה

הקדמה לפרק ה (יחידה 10)                                                                                קובץ להדפסה יחידה 10 – הקדמה לפרק ה 

פרק ה משנה א (יחידה 11) זמן הקרבת התמיד וקרבן פסח                                          קובץ להדפסה יחידה 11 – פסחים ה,א

פרק ה משנה ב (יחידה 12) הקרבת פסח לשמו                                                         קובץ להדפסה יחידה 12 – פסחים ה,ב

פרק ה משנה ג (יחידה 13) דנים נוספים בקרבן פסח                                                  קובץ להדפסה יחידה 13 – פסחים ה,ג 

פרק משנה ד (יחידה 14 ) איסור חמץ בהקרבת קרבן פסח                                          קובץ להדפסה יחידה 14 – פסחים ה,ד 

פרק ה משניות ה-י (יחידה 15) סדר הקרבת קרבן פסח                                              קובץ להדפסה יחידה 15 – פסחים ה,ה-י

פרק י'

הקדמה לפרק י (יחידה 16) ליל הסדר: מבוא.                                                          קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 16 דף עבודה  דף כרטיסים למשחק רביעיות

פרק י משנה א (יחידה 17) העני בליל הסדר.                                                           קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 17   דף עבודה

פרק י משנה ב (יחידה 18) כוס ראשונה מארבע כוסות.                                             קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 18   דף עבודה

פרק י משנה ג (יחידה 19) המאכלים המיוחדים בליל הסדר.                                       קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 19

פרק י משנה ד (יחידה 20) מצוות סיפור יציאת מצרים – "והגדת לבנך".                      קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 20

פרק י משנה ה (יחידה 21) מצוות סיפור יציאת מצרים – המשך.                                  קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 21

פרק י משנה ו (יחידה 22) ההלל בליל הסדר וסיום המגיד.                                         קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 22  דף העבודה

פרק י משנה ז (יחידה 23) כוס שלישית וכוס רביעית.                                               קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 23  דף עבודה

מסכת בבא קמא

הקדמה למסכת בבא קמא (יחידה 24)                                                                     קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 24 

פרק א

פרק א משנה א (יחידה 25) ארבעה אבות נזיקין                                                       קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 25     מצגת ארבעה אבות נזיקין

פרק ג

דף עבודה הקדמה לפרק שלישי

פרק ג משנה א (יחידה 26) רכוש שהונח או נשבר ברשות הרבים.                              קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 26  דף עבודה

פרק ג משנה ב (יחידה 27) נזק בשטח ציבורי מחפץ שהונח שם ברשות.                       קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 27

פרק ג משנה ג (יחידה 28) דינם של חפצים שהונחו ברשות הרבים.                             קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 28    מצגת ליחידה 28

פרק ג משנה ד (יחידה 29) נזק כתוצאה מהתקלות באדם שנפל.                                  קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 29 

פרק ו

פרק ו משנה א (יחידה 30) אדם שהתרשל בשמירת צאנו וגרם נזק                                 קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 30 

פרק ח

פרק ח משנה א (יחידה 35) התשלומים למי שנפגע מאלימות.                                      קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 35

פרק ח משנה ו (יחידה 36) דיני תשלומי בושת.                                                        קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 36

פרק ח משנה ז (יחידה 37) החובה לבקש מחילה ודיני אדם שמבקש שיפגעו בו.              קובץ להדפסה: מדריך למורה יחידה 37