כיתה יב – מעגלי המשנה

חומרי עזר למורה

יחידת הלימוד "במעגלי המשנה" מהווה חלק מיחידות החובה בבגרות בתורה שבעל פה.

ביחידה נושאים שונים, ובכל נושא מספר משניות ומקורות מרחיבים.

מובאים כאן מערכי שיעורים והצעות הוראה, שמטרתם להקל על המורים בהוראת המשניות ובקישור בין המשניות למקורות המרחיבים.

בכל שיעור מובאת מצגת מלווה.

במערכי השיעורים הובאו גם מקורות שלא נכללו בחומר הלימודים שבחוברת "מעגלי המשנה", לצורך ביאורים והרחבות.

(לשם הנוחות, מקורות החובה סומנו במצגות על ידי כוכב צהוב.)

 

נושא ד'/ השבת