סיכום ללימוד במסכת שבת

זמן הוראה מומלץ: שיעור אחד

ניתן לפתוח את שיעור הסיכום למסכת בשאלה שמציג מדריך הטיולים בחוברת. נבקש מהתלמידים להיזכר- אילו דברים משמעותיים הם
יכולים לקחת מהלימוד שנעשה:

אילו הלכות למדתם? במה תרצו להמשיך ולהעמיק עוד?
אילו ערכים שפגשתם תרצו לאמץ, כדי להוסיף טוב לשבת שלכם?

בטבלה שבחוברת ישנה רשימה של כל המשניות שנלמדו, עם נושאיהן. נחלק את התלמידים לקבוצות של 2-3 תלמידים.
כל קבוצה מקבלת משנה אחת, ועליה ליצור כרזה ובה מוצג עקרון חשוב שנלמד מהמשנה.

לאחר הפעילות נאפשר לכל קבוצה להציג את תוצריה בפני הכיתה ולהסביר את הקשר בין המשנה לבין העיקרון המוצג.

אפשרויות נוספות לפעילות סיכום:

  • ניתן לבקש מכל קבוצת תלמידים להמחיז את המשנה שקבלו, ולהציגה בפני הכיתה. לאחר ההצגה הקבוצה תבחר עיקרון חשוב
    שנלמד מהמשנה ותסביר אותו בקצרה לכיתה.
  • ניתן לחזור על פעילות הסיכום שהוצעה בחוברת בסיום הלימוד במסכת בבא מציעא.