מסע אל המשנה / כיתה ז'

מדריך למורה ודוגמאות ליחידות הראשונות

שיטת הלימוד

חוברת זו מהווה המשך לחוברות "משניות בהירות – אוהבים ללמוד משנה" של כיתות היסוד,
וניתנת גם להילמד ללא רקע קודם.

החוברת מותאמת לתוכנית הלימודים במשנה בכיתה ז', הכוללת לימוד משניות ממסכתות בבא מציעא ושבת.

שיטת הלימוד כוללת בתוכה לימוד תוכן המשנה על ידי שימוש במיומנויות ללמידת משנה,
יחד עם דיון בערכים ובמשמעויות הנובעים מתוך המשנה והמקורות הנלווים.

הפתח להבנת המשנה טמון בהבנת…  המשך לקרוא

 

מבוא לחוברת

מבוא לתלמידים: (מתוך החוברת)

מבנה החוברת: החוברת מזמינה את התלמידים (והמורים) לצאת למסע בשבילי המשנה בהדרכה של מדריך טיולי-משנה נחמד
ושלטי עץ שמסייעים בדרך. המסע הוא תהליך…  המשך לקרוא

נקודות מרכזיות בשימוש בחוברת: פתיחת השיעור: מומלץ שהפתיחה תכלול בתוכה סיפור, דוגמה או הפעלה שמעוררות את
עניין התלמידים ללימוד במשנה (הצעות לכל יחידה…  המשך לקרוא

מבנה יחידה במדריך למורה: בכל יחידה במדריך למורה ישנם ארבעה חלקים…  המשך לקרוא

הצעה לפריסה שנתית ללימוד משנה בכיתה ז' בקישור זה.

מסכת בבא מציעא 

דוגמאות ליחידות מתוך החוברת:

 

מדריך למורה:

בבא מציעא פרק שני בבא מציעא פרק שישי בבא מציעא פרק שביעי בבא מציעא פרק תשיעי
יחידה 1:
הקדמה לפרק ביחידה 2:  משנה א –
מציאות שהן של המוצאיחידה 3:  משנה ב –
מציאות שהמוצא חייב להכריז עליהן

יחידה 4: משנה ג –
מציאת דברים שהונחו בכוונה

יחידה 5: משנה ד –
מציאות בחנות ובאזורי מסחר

יחידה 6: משנה ה-
מדרש סימנים ותובעים 

יחידה 7: משנה ו –
משך זמן ההכרזה על האבידה

יחידה 8: משנה ז   –
השבת אבדה כנגד סימן ושמירת בעל חיים שאבד

יחידה 9: משנה ח –
הטיפול הראוי באבדה

יחידה 10: משנה ט –
דינים נוספים בהשבת אבדה

יחידה 11: משנה י –
דינים נוספים בהשבת אבדה ומצוות פריקה וטעינה

יחידה 12: משנה יא –
דיני קדימות בהשבת אבדה, במצוות פריקה וטעינה ובמצוות פדיון שבויים

 

יחידה 13: משנה א –
פועלים שהטעו זה את זה או שחזרו בהם לפני תחילת העבודה.

יחידה 14: משנה ב –
ביטול או שינוי עסקה אחרי תחילת העבודה

יחידה 15: משנה ג –
הלכות שכירת החמור

יחידה 16: משנה ו –
אומנים ושומרים

יחידה 17: משנה ז –
שמירת משכון שניתן תמורת הלוואה

יחידה 18: משנה ח –
המעביר חבית ממקום למקום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יחידה 19: משנה א –
הכל כמנהג המדינה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יחידה 20: משנה יא –
זמן התשלום לשכיר

יחידה 21: משנה יב –
דינים נוספים בתשלום לשכיר

יחידה 22: משנה יג –
דיני משכון

 

סיכום ללימוד במסכת בבא מציעא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


מסכת שבת

דוגמאות ליחידות מתוך החוברת:

 

מדריך למורה:

שבת פרק שביעי

יחידה 23: הקדמה למסכת שבת

יחידה 24: משנה א –
"כלל גדול אמרו בשבת"

יחידה 25: משנה ב –
ל"ט אבות מלאכה

יחידה 26: משנה ג –
איסור הוצאה מרשות לרשות בשבת

יחידה 27: משנה ד –
שיעורי המאכלים שבהם חייבים במלאכת הוצאה

שבת פרק ראשון

יחידה 28: משנה א –
מלאכה שנעשתה על ידי שני אנשים

יחידה 29: משנה ב –
"סמוך למנחה עד שיתפלל"

יחידה 30: משנה ג –
גזרות חכמים הקשורות בכניסת השבת

יחידה 31: משנה ד –
ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה

שבת פרק טז: הצלת חפצים משריפה בשבת 

יחידה 32: משנה א –
הצלת כתבי הקודש

יחידה 33: משנה ב –
הצלת מזון

יחידה 34: משנה ג –
דינים נוספים בהצלת מזון

 

סיכום ללימוד במסכת שבת